Giấy – Ngành Giấy

Giấy Vệ Sinh – Sản Xuất và Bán Buôn Giấy Vệ Sinh (83)
Giấy Vệ Sinh Cuộn Lớn, Công Nghiệp (25)
Giấy – Công Ty Sản Xuất Giấy Và Phân Phối Giấy (345)
Giấy In, Giấy Fax, Giấy Photocopy (290)
Giấy Bao Bì, Giấy Kraft (127)
Giấy Công Nghiệp (75)
Sổ, Vở Viết – Nhà Sản Xuất (55)

Giấy – Ngành Giấy