May mặc & phụ liệu

Khăn Bông – Sản Xuất và Bán Buôn Khăn Bông (172)
May Mặc – Các Công Ty May Mặc (1667)
May Mặc – Nguyên, Phụ Liệu May Mặc (571)
Vải Sợi – Sản Xuất và Kinh Doanh (499)
May Xuất Khẩu – Dịch Vụ Sản Xuất và Gia Công (Theo đơn đặt hàng) (212)

May mặc & phụ liệu