MC/ Phát thanh viên/ Phóng viên tin tức

Các phóng viên mảng tin tức đòi hỏi phải có khả năng trình bày, ít nhất là có thể giới thiệu, truyền đạt thông tin, lên hình hay vào vai phóng viên hiện trường… Những người này cần phải có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để thu hút công chúng quan tâm đến vấn đề của họ.