Nhân viên IT

Đừng nghĩ công việc IT thật buồn tẻ và chỉ làm bạn với máy tính. Những người làm trong ngành IT nói chung, dù làm sản phẩm hay dịch vụ, tất cả đều phải hướng đến mong muốn của khách hàng và người sử dụng. Do đó, giao tiếp là kỹ năng cần thiết cho công việc của bạn.

Ví dụ như bạn là lập trình viên, bạn phải trao đổi với cả nhóm về chức năng mới của sản phẩm đang làm hay phải tiến hành thử nghiệm với khách hàng trước. Dù là phụ trách mảng nào, công việc của bạn cũng cần giao tiếp nhiều với các bên liên quan.