Nhân viên tư vấn

Bạn đã từng cảm thấy bối rối, thắc mắc và đi tìm ai đó để xin lời khuyên? Sau khi được tư vấn, bạn hình dung rõ ràng cách giải quyết vấn đề, hiểu rõ tình huống và cảm thấy hài lòng. Đó chính là những gì mà một chuyên viên tư vấn mang lại cho khách hàng của mình. Họ là người đầu tiên gặp gỡ bạn, giải đáp thắc mắc, đưa ra những lời khuyên và lựa chọn hợp lý cho bạn để sử dụng dịch vụ sản phẩm của công ty. Bạn có muốn làm một công việc như thế?