Thép & Inox

Phôi Thép (37)
Thép Chịu Mài Mòn (15)
Thép Chế Tạo (123)
Thép Đặc Chủng (69)
Thép Làm Khuôn (C45, S45C, SKD11, SKD61,..) (50)
Thép Tấm Chịu Nhiệt, Thép Tấm Cường Độ Cao (23)
Thép Tròn Đặc (ss400, scm 440, s50c,..) (22)
Thép Đặc Chủng (69)
Thép Làm Khuôn (C45, S45C, SKD11, SKD61,..) (50)
Thép Tấm Chịu Nhiệt, Thép Tấm Cường Độ Cao (23)
Thép Chế Tạo Máy, Thép Công Cụ (19)
Thép Chịu Mài Mòn (15)

Thép & Inox