Trung gian hoà giải/ Luật sư

Các chuyên gia trong lĩnh vực hòa giải có khả năng giải quyết xung đột giữa các bên để đem đến một kết quả tuyệt vời nhất. Nhìn một cách khách quan, cả hai bên xung đột đều muốn nghe những lời giải thích hợp tình hợp lý. Chẳng ai muốn căng thẳng kéo dài, để rồi cùng mệt mỏi.

Vì thế, đây là công việc đòi hỏi phải có khả năng thuyết phục, phân tích vấn đề tốt và đặc biệt là tiếp xúc với mọi người một cách khéo léo để tìm hiểu thông tin cần thiết.